by

STORITVE S TEŽKO GRADBENO MEHANIZACIJO                prenos 3

Nudimo Vam vse vrste storitev s težko gradbeno mehanizacijo, kot na primer:

  • izkopi vseh vrst,
  • rušenje objektov,
  • druga zaključna gradbena dela
  • dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
  • itd.