by

REFERENCE

 • IZGRADNJA PLINOVODNEGA OMREŽJA V OBČINAH TURNIŠČE, ODRANCI IN BELTINCI
 • IZGRADNJA HIDRANTNEGA OMREŽJA V NAFTI LENDAVA 
 • IZVEDBA VAKUMSKE KANALIZACIJE V NEDELICI 
 • IZDEDBA KOTLOVNICE V OBČINI ODRANCI 
 • IZVEDBA KOTLOVNICE V MLINSKI, KRANJČEVI IN TLP ULICI V LENDAVI
 • IZGRADNJA VODOVODNEGA OMREŽJA V KOBILJU 
 • OBNOVA TOPLOTNIH POSTAJ NA LENDAVSKI ULICI M.SOBOTA 
 • AVTOMATIZACIJA KOTLOVNICE V TOMŠIČEVI ULICI V LENDAVI 
 • CERKEV ČRENŠOVCI IZVEDBA TALNEGA IN STENSKEGA OGREVANJA 
 • STROJNE INŠTALACIJE V ŠPORTNEM PARKU ODRANCI 
 • IZVEDBA STROJNIH INŠTALACIJ V POŠTI ČRENŠOVCI  
 • IZVEDBA STROJNIH INŠTALACIJ V POŠTI ROGAŠOVCI 
 • GASILSKI DOM ODRANCI-IZVEDBA  STROJNE INŠTALACIJE 
 • OBNOVA VODOVODNEGA OMREŽJA V BAKOVCIH 
 • OBNOVA VODOVODNEGA OMREŽJA V KROGU
 • OBNOVA VODOVODNEGA OMREŽJA SATAHOVCIH
 • OBNOVA VODOVODNEGA OMREŽJA V MARKIŠAVCIH 
 • OBNOVA VODOVODA V SMOMŠKOVI ULICI MS 
 • IZVEDBA STROJNIH INŠTALACIJ V PRODAJNEM SALONU LIP BLED MS 
 • OBNOVA PODPOSTAJE OBČINA LENDAVA
 • TOPLOVODNO OMREŽJE V LENDAVI 
 • OBNOVA TOPLOVODA CVETKOVA ULICA 
 • STROJNE INŠTALACIJE V ZDRAVSTVENI POSTAJI DOBROVNIK 
 • IZVEDBA VAKUMSKE KANALIZACIJE V OBČINI VELIKA POLANA
 • TOPLOVODNO OMREŽJE V ULICI STANETA ROZMANA 
 • OBNOVA VODOVODNIH INŠTALACIJ V ZD M.SOBOTA 
 • IZVEDBA TOPLOLODA V TOMŠIČEVI ULICI V LENDAVI 
 • STROJNE INŠTALACIJE V ZAVODU MARIANUM VERŽEJ
 • IZGRADNJA PLINOVODA NAFTA-LEK 
 • STROJNE INŠTALACIJE V VRTCU GABERJE 
 • IZVEDBA OBNOVE PREČRPALIŠČA ČENTIBA SZUČ 
 • OBNOVA TOPLOTNE POSTAJE KARDOŠEVA ULICA M.SOBOTA 
 • IZVEDBA TOPLOVODNEGA OMREŽJA V M.SOBOTI 
 • PROIZVODNA HALA GPI INŽENIRING OLETIČ D.O.O. 
 • STROJNE INŠTALACIJE VISITOR CENTER M.SOBOTA 
 • STROJNE INŠTALACIJE V VRTCU LAVRA M.SOBOTA