by

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE

Električne inštalacije so smotrno povezane naprave, ki posredujejo pretok električne energije od proizvodnih naprav do porabnika, so napeljave nizke napetosti v odprtih in zaprtih prostorih in so skupek medsebojno povezane električne opreme v opazovanem prostoru, ki je namenjen za izpolnjevanje določenega namena in ima usklajene karakteristike. Inštalacijski sistem je sestavljen iz enega ali več vodnikov, kablov ali zbiralk in delov, ki zagotavljajo njihovo pritrditev, po potrebi pa tudi mehansko zaščito vodnikov. images 1

V primeru, da imate že napeljane elektro inštalacije, le te pa so zastarele oz. vam povzročajo težave. Nam sporočite vaše želje in težave in z veseljem vam preuredimo, oz. popravimo že  obstoječo električno napeljavo.

 

  • prestavitve števcev
  • zamenjava elektro omaric
  • inštalacijska dela stanovanjskih hiš, poslovnih in javnih objektov
  • preureditve in popravila obstoječe električne napeljave

 

images 2                prenos